Mongolian reseachers papers

Friday, April 13, 2007

ePoster.net

Та өөрийн бүтээлийн дэлгэмэл танилцууллага/poster/ хэлбэрээр дэлхийн шинжлэх ухааны ертөнцтэй нээлттэйгээр хуваалцахыг хүсч байна уу !

ePosters.net нь таны бүтээлийн дэлгэмэл танилцууллагыг төлбөргүйгээр байруулах болно. Бусад боломжуудын талаар http://www.eposters.net/ хаягаар орж үзнэ үү.
Мөн та эндээс дэлгэмэл танилцууллага хэрхэн бэлдэх талаар бусдаас суралцах сайхан боломж байна гэж би бодож байна.

No comments: