Mongolian reseachers papers

Friday, April 13, 2007

how search for EBSCOHost

EBSCO information group-ээс Монгол улсын бүх байгууллагуудад 2007 оны 6-р сарын 30-ныг хүртэл хугацаанд EBSCOhost-ийн
  • Academic Search Premier(ASP)
  • Business Source Premier(BSP)
  • Regional Business News
  • Dynamic Medical

гэх мэт мэдээллийн сангуудын ашиглах эрхтэй байгаа билээ.

Та бүгдэд хэрхэн мэдээллээ тэндээс хайх, хадгалах зэрэг ойлгогдохгүй байгаа бол дараах хаягаар орж зааварчлага хичээлийг үзнэ үү.
http://support.ebscohost.com/training/tutorials.php

Доор бичсэн нэр бүхий хэсгүүдэд таньд хамгийн чухал байх хэмээн бодож байна.

EBSCOhost Tutorials

  • Basic Searching for Public Libraries
  • Advanced Search with Single Find Field; Creating Search and Journal Alerts
  • The My EBSCOhost Personalization Folder
  • Basic Searching for Academic Libraries
  • Visual Search

No comments: