Mongolian reseachers papers

Tuesday, September 23, 2014

Монголын эрдэмтэн судлаач нарын бүтээлийн олон улсын чансаа - 2014Монголын эрдэмтдийн хэвлэгдсэн бүтээлийн тоо бусад улс оронтой харьцуулалт
- Mongolian scientific publishing ranking with other countries


Нэг бүтээлээс ишлэл авах тоогоороо Азийн бүсийн 1996-2013 оны статистикаар Монгол улс бүс нутагтаа эхний 3-р байрт ордог.

Citations per document country ranking on Asiatic Regions

Жич: 1996 онд хэвлэгдсэн бүтээлээс ишлэл авах тоогоороо Азийн бүсийн хэмжээнд эхний байрыг эзэлж байсан.
 


 

No comments: