Mongolian reseachers papers

Monday, April 27, 2015

Mongolian Scientific journals ranking test from Google Scholar Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийг рэйтинг туршилт...
Олон зуун Монгол судлаач нар бүтээлийг үнэн зөвөөр үнэлэгээ хийгдэх боломж нээгдэж, монголын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлүүлэх хүмүүс тоо нэмэгдэж, тэдгээрийг төрийн байгууллагууд, судлаачид илүү их үнэлдэг болно гэдэгт бас итгэж сууна...


No comments: