Mongolian reseachers papers

Monday, April 27, 2015

Mongolian Scientific journals ranking test from Google Scholar Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийг рэйтинг туршилт...
Олон зуун Монгол судлаач нар бүтээлийг үнэн зөвөөр үнэлэгээ хийгдэх боломж нээгдэж, монголын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлүүлэх хүмүүс тоо нэмэгдэж, тэдгээрийг төрийн байгууллагууд, судлаачид илүү их үнэлдэг болно гэдэгт бас итгэж сууна...


Tuesday, September 23, 2014

Монголын эрдэмтэн судлаач нарын бүтээлийн олон улсын чансаа - 2014Монголын эрдэмтдийн хэвлэгдсэн бүтээлийн тоо бусад улс оронтой харьцуулалт
- Mongolian scientific publishing ranking with other countries


Нэг бүтээлээс ишлэл авах тоогоороо Азийн бүсийн 1996-2013 оны статистикаар Монгол улс бүс нутагтаа эхний 3-р байрт ордог.

Citations per document country ranking on Asiatic Regions

Жич: 1996 онд хэвлэгдсэн бүтээлээс ишлэл авах тоогоороо Азийн бүсийн хэмжээнд эхний байрыг эзэлж байсан.