Mongolian reseachers papers

Saturday, May 05, 2007

Олон улсын хурлууд - Conferences

Надаас хүмүүс өөрийн хийж буй судалгааны чиглэлээр олон улсын хурал, зөвөлгөөн, семинарт гадаад оронд хэрхэн оролцох вэ? хэмээн нилээдгүй асууж байсан. Мэдээж хүн болгон өөрийн гэсэн арга барилтай байж болох ч товчхон өгүүлэхэд таны анхны оролцох үйл ажиллагаа чухал байдаг бөгөөд тэнд л өөрийгөө ямар гэдгээ харуулж, өөрт тус болохуйц хүмүүсийг эндээс олж танилцахыг хичээгээрэй.
Доор буй сайтууд сонирхож буй чиглэлээр зохиогдох хурал, семинарын талаарх мэдээлэл олж чадна гэж бодож байна. Үүнээс өөр нэг арга бол та тухайн сонирхож буй салбарынхаа байгууллагуудын гишүүн болох эс бөгөөс вэб сайтаар нь байнга зочилж зохиогдох арга хэмжээнд нь оролцох хүсэлт гаргах бололцоо байгаа.
All Conferences . Com
Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.
Academic conferences worldwide - Conference Alerts
Conference Alerts - Find details about academic conferences worldwide.
Call for Papers - Largest listing of call for papers in all areas of specialization
World's largest listing of Calls for Papers. PapersInvited brings an exhaustive listing of Calls for Papers in all disciplines to your fingertips. PapersInvited was conceived and developed to assist those numerous scientists, professors and student researchers who have had a difficult time in tracking Calls for Papers from various universities and Professional Bodies

No comments: