Mongolian reseachers papers

Tuesday, May 01, 2007

Ном зүй - References

Судалгаа шинжилгээний бүтээл, ном бусад материал бичсэний дараа Ишлэл /Ном зүй/ гэж оруулдаг үүнийг ихэнх хүмүүс мэдэж байгаа. Гэхдээ одоо зарим програм хангамж нь таны энэ олон ишлэлийг нэг нэгээр түүж бичих таны ажлыг хялбаршуулан, зохион байгуулахад тус болж байгаа гэдгийг та сонссож байв уу.

Яаж гэж та бодож магадгүй л юм. Та эхлээд энэ төрлийн програмыг та олж авах хэрэгтэй доор миний та бүхэн сонирхуулах програм худалдаж авах, вэб сайтаар дамжин мэдээллийн сангаас шууд авч ашиглах боломжтой зэрэг тус бүрдээ өөр өөрийн давуу талуудтай.
Програм олж авсны дараа та шаардлагатай байгаа ном зүйн мэдээллийн/citation, preferences/ санг үүсгэх хэрэгтэй түүнчлэн бэлэн мэдээллийн цогц үйлчилгээ явуулдаг EBSCO, Thomson, CUP, OUP гэх мэт бусад төрлийн ижил үйл ажиллагаатай байгууллагуудаас татаж авч ашиглах, өөрөө үүсгэх боломжтой.

Нэгэнт үүсгэсэн бол та өөрийн ишлэлийг хүссэн форматаар оруулахаас гадна өөрийн товч танилцууллагад оруулах бусад хувь хүн байгууллагуудтай солилцоход амар байх болно.

Миний хувьд саяхнаас EndNote - ийг ашигладаг бөгөөд шаардлагатай байж магадгүй гээд Монголтой холбоотой хэвлэгдсэн ишлэлүүдийг цуглуулж байгаа.


Youtube - д байгаа багахан кино танилцууллага сонирхуулж байна. Та хүсвэл доор буй програмуудыг хэрхэн ашигладаг талаар тайлбар хичээлүүд тус тусын сайт дээр нь байгаа орж сонирхож үзэхийг зөвлөж байна.
Дээр өгүүлж байснаар ямар програм хангамж буйг доор үзүүлэв. Энд өгүүлсэн програмуудаас Jabref, BibTeX нь үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой.

Reference Manager
Reference Manager® offers network features with simultaneous read/write access to databases.
EndNote
EndNote® is the most popular and easy-to-use package.
JabRef reference manager
JabRef is an open source bibliography reference manager. The native file format used by JabRef is BibTeX, the standard LaTeX bibliography format. JabRef runs on the Java VM (version 1.4.2 or greater), and should work equally well on Windows, Linux and Mac OS X.
BibTeX
BibTeX has been widely in use since its introduction by Oren Patashnik 20 years ago. As the name suggests, it was intended to be used in combination with the typesetting system LaTeX, but it has become possible, for instance, to include BibTeX-bibliographies even in Word-Documents using third-party tools.
RefWorks
RefWorks -- an online research management, writing and collaboration tool -- is designed to help researchers easily gather, manage, store and share all types of information, as well as generate citations and bibliographies.
ProCite
ProCite® provides flexibility to group references and creates subject bibliographies.
RefViz
Text analysis and visualization tool for exploring reference literature visually.
EndNoteWeb
EndNote Web is a Web-based service designed to help students and researchers through the process of writing a research paper.

No comments: