Mongolian reseachers papers

Thursday, August 02, 2007

INASP-PERI Access

International Network for Availability of Scientific Publication /INASP/ байгууллагын PERI /Programme for the Enhancement of Research Information/ - Эрдэм шинжилгээний мэдээллийг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Манай улсын судалгааны байгууллага, их дээд сургуулиуд, нийтийн номын сан болон бусад холбогдох байгууллагууд доорх хаягаар орж

http://peri.inasp.info/peri/peri.pl

Country гэдгийг сонгосны дараа гарч ирсэн жагсаалтаас Моngolia -г олоод сонгож дараа нь доорх нэр бүхий эх сурвалжуудыг гарч ирнэ. Эндээс та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцсаны дараа өөрийн байгууллагад шаардлагатай гэсэн мэдээллийн эх сурвалжийг сонгож холбогдох мэдээлэл оруулан бүртгүүлнэ үү.
Танай байгууллага бүртгүүлсний дараа бид холбогдох зохицуулалтыг Онлайнаар хийж өгөх болно. Энэхүү мэдээллийн эх сурвалжууд нь IP address буюу Интернэт хаяг дээр тулгуурласан тул танай бүх хэрэглэгч ашиглах боломжтой.

No comments: