Mongolian reseachers papers

Saturday, November 17, 2007

INASP - Санал болгож буй сэтгүүлүүд

INASP-ийн хөгжиж буй орнуудад мэдээллийн хоцрогдол үгүй болгох эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын электрон мэдээллийн систем, зохиогчийн эрх зэрэг олон чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд өнгөрсөн жилээс миний бие энэ байгууллагыг Монгол сайн дураараа төлөөлөн ажиллаж байна.
Өмнө INASP-PERI Access мэдээлэлд хэрхэн байгууллагууд бүртгүүлэх талаар мэдээлэл өгж байсан.
Таньд ямар хэвлэлийн байгууллагуудын сэтгүүлүүдийг ашиглаж болох талаарх товч мэдээллийг доорхи хүснэгтэнд үзүүлэв.

Электрон сэтгүүлийн нэрс

Сэтгүүлийн тоо

1

Annual Reviews http://arjournals.annualreviews.org/

33 салбарын сэтгүүл

2

Beech Tree Publishing

http://www.ingentaconnect.com/content/beech

10000 сэтгүүл, abtracts

3

Mary Ann Liebert, Inc

http://www.liebertpub.com

60 сэтгүүл

4

Mineralogical Society of Great Britain & Ireland – http://www.minabs.com

127,000 abstracts

(1982-present)

5

Multilingual Matters and Channel View Publications

http://www.multilingual-matters.net

14 сэтгүүл

6

Geological Society

http://www.lyellcollection.org/

1845-оноос хойших, 5 сэтгүүл

7

University of Chicago Press

http://www.journals.uchicago.edu/

36 сэтгүүл /Нийгмийн ШУ/

8

Oxford University Press - Oxford Journals

http://www.oxfordjournals.org

200 сэтгүүлОдоогоор Монголоос бүртгүүлсэн байгууллагуудаас ямар ямар эх сурвалжуудыг ашиглах боломжтойг доор сонирхуулж байна.

Publisher

Registrations

Annual Reviews

7

Beech Tree Publishing

1

Geological Society

4

Mineralogical Society of Great Britain & Ireland - MinAbs Online

5

Multilingual Matters

4

Oxford University Press - Oxford Journals

7

University of Chicago Press

7

Total

35

Annual Reviews:

 • Academy of Political Education
 • Academy of management
 • Institue for Economics and Finance
 • Mongolian Academy of Sciences
 • Mongolian State University of Agricultural
 • National University of Mongolia
 • Open Society Forum

Beech Tree Publishing:

 • Mongolian Academy of Sciences

Geological Society:

 • Mongolian Academy of Sciences
 • Mongolian State University of Agricultural
 • National University of Mongolia
 • Open Society Forum

Mineralogical Society of Great Britain & Ireland - MinAbs Online:

 • Academy of management
 • Mongolian Academy of Sciences
 • Mongolian State University of Agricultural
 • National University of Mongolia
 • Open Society Forum

Top of FormBMultilingual Matters:

 • Mongolian Academy of Sciences
 • Mongolian State University of Agricultural
 • National University of Mongolia
 • Open Society Forum

Oxford University Press - Oxford Journals:

 • Academy of Political Education
 • Academy of management
 • Institue for Economics and Finance
 • Mongolian Academy of Sciences
 • Mongolian State University of Agricultural
 • National University of Mongolia
 • Open Society Forum

University of Chicago Press:

 • Academy of Political Education
 • Academy of management
 • Institue for Economics and Finance
 • Mongolian Academy of Sciences
 • Mongolian State University of Agricultural
 • National University of Mongolia
 • Open Society Forum

No comments: