Mongolian reseachers papers

Saturday, November 17, 2007

Oncology Stat - Анагаахын мэдээллийг нэг доороос

OncologyStat нь дэлхийн нийтээр хавдарын талаарх анхааралыг нэмэгдүүлэх болон эрүүл мэндийн мэргэжлийн баримтад тулгуурласан бүхий л мэдээ, мэдээллийг цогцоор хүргэх зорилготой.

Та эндээс хавдарын талаарх мэргэжлийн сэтгүүлээс гадна зарим сургалтын материал үзэх боломжтой.

  • Elsevier-ийн 100 гаруй хавдартай холбоотой мэргэжлийн сэтгүүл,
  • 25 нэр бүхий хавдарийн сэтгүүлийн сүүлийн үеийн судалгаа,
  • эмийн талаарх мэргэжлийн нэг сэдэвт зохиол,
  • дотоод үйлчлэлийн мэдээллийн сан,
  • патентийн мэдээлэл,
  • мэргэжлийн хүмүүсийн видео ярилцлага

зэрэг олон мэдээллийн авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийн доорх хаягаас үзнэ үү.

http://www.oncologystat.com

No comments: