Mongolian reseachers papers

Monday, April 09, 2007

Book searchers

Дэлхийн нэр хүнд бүхий томоохон хайлтын үйлчилгээ явуулдаг корпорациуд нь эрдэмтэн судлаач, оюутан, олон нийтэд зориулан ном хайх төрөлжсөн хайлтыг системүүдийг буй болгосон билээ.

  • Google Book Search
    Search the full text of books to find ones that interest you and learn where to buy or borrow them.
  • Live Search Books
    Live Search Books - Find a book, or search within a book.

No comments: