Mongolian reseachers papers

Monday, April 09, 2007

ScientificCommons

ScientificCommons.org - Зорилго нь Интернэтэд буй үнэгүй ашиглах боломжтой Шинжлэх ухааны мэдлэгийг түгээх.

Төслийн гол эрмэзлэл нь олон нийтэд ямар шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг нээлтэй ашиглах боломжтой эх сурвалжуудын дунд дэлхийн хамгийн том харилцаа холбоо үүсгэх юм.

ScientificCommons.org төсөл Интэрнэтийн ганцхан нүүр хуудсаар дамжуулан өргөн хэмжээний шинжлэх ухааны бүтээлүүдэд хандах, томоохон үйлчилгээг хүргэх боломжийг буй болгосон.

Одоогоор ScientificCommons.org - д 6 сая гаруй зохиогчдийн 14 сая гаруй шинжлэх ухааны бүтээлүүд индэкслэгдсэн. (4-р сар 2007).

ScientificCommons.org - ийн метабаазад зохиогчдийн нэрээр индэкслэгдсэн бүрэн хэмжээний материалууд нь PDF, PowerPoint, RTF, Microsoft Word, Postscript төрлийн форматуудаар дээд тал нь 3 MB хүртэл хэмжээтэйгээр файлууд байгаа.

http://en.scientificcommons.org/ - Хаягаар орж та бүхэн өөрийн сонирхож буй бүтээлийг гарчиг, зохиогчийн нэр болон бусад түлхүүр үгээр хайж ашиглана уу !

No comments: