Mongolian reseachers papers

Monday, April 09, 2007

Web based free encyclopedia

Эдгээр нэвтэрхий толь бичгүүд таны ажилд тус болно оо хэмээн бодож байна. Эндээс Wikipedia нь сүүлийн үед маш их хүчээ авч буй бөгөөд ашиглахаас гадна өөрөө ч хүссэн мэдээллээ аль ч хэлээр оруулж болно.

  • Wikipedia - Wikipedia, the free encyclopedia

Started in 2001, it currently contains 1,681,617 articles. Many other Wikipedias are available; the largest are listed below. More language articles available. Wikibooks, wikiversity, wiktionary

  • Энциклопедия Кругосвет®
  • Nelson - Online Dictionary of the Social Sciences Online Dictionary of the Social Sciences

No comments: